JAWO-Projekt - Rozwiązania dodatkowe - JAWO-Projekt

Comarch ERP Optima
program dla firm z każdej branży

Najpopularniejszy w Polsce program dla małych i średnich firm
Zawsze zgodny z przepisami
JAWO-Projekt Sp. z o.o.
JAWO-Projekt Sp. z o.o.
Przejdź do treści
EO:KaBimBa - import wyciągów bankowych mBanku do Optimy, obsługa płatności masowych PKO BP i ING
 • obsługa plików .csv mBanku (również MultiPlus)
 • wykrywanie płatnych operacji banku macierzystego
 • kojarzenie kontrahentów po numerze konta
 • obsługa MT940 z banków PKO BP oraz ING przy płatnościach masowych
Zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem - przygotowanie plików PDF dla zaznaczonych faktur sprzedaży (samofakturowania) według dowolnie wybranego wzorca oraz zbiorcza wysyłka (wbudowana obsługa poczty) na poszczególne adresy mailowe z kartoteki każdego kontrahenta.
EO:ZkPP - automatyczna hurtowa zmiana kontrahenta w preliminarzu płatności
Zmiana kontrahentów na zapisach w preliminarzu płatności.
Zmiany można dokonać hurtowo na wszystkich zaznaczonych na liście zapisach dla zbioru kontrahentów, urzędów, banków i pracowników.
Podstawowe zalety modułu:
 • szybka zamiana kontrahentów na zapisach
 • opcjonalnie wybór urzędu, banku lub pracownika
 • opcjonalnie praca nawet na zamkniętych zapisach
Import z innych programów (do rejestru VAT):
Kamsoft (DBF)
SoftMedica (xml)
Petrax (xml)
SubiektGT (EPP)
WF-MAG Windows
PetroRetail (LOTOS)
Excel (xls)
EO:RoPlaVAT - płatności różnicowe do rejestru VAT
Automatyczne generowanie dodatkowych płatności na podstawie różnic pomiędzy podstawowym dokumentem FZ, a skorygowanym dokumentem w rejestrze VAT.
Wprowadzone zapisy korekcyjne w preliminarzu płatności mogą być zarówno naszymi zobowiązaniami jak i wierzytelnościami - w zależności od wykrytych różnic.
Podstawowe zalety modułu:
 • obliczanie różnic w płatnościach
 • eksport listy wygenerowanych płatności
 • obsługa różnych rejestrów
EO:PRP - proporcjonalne rabaty procentowe (moduł proporcjonalnego rabatowania wywoływany z poziomu formularza dokumentu)
 • rabat kwotowy proporcjonalny do wartości konkretnych pozycji na dokumencie
 • rabat procentowy proporcjonalny do wartości konkretnych pozycji na dokumencie
 • można zwiększyć lub zmniejszyć procentową wartość rabatu bez przymusowego uśrednienia rabatów na poszczególnych pozycjach

Wielofunkcyjny program magazynowy: WCO - Windows Collector Online
Pakiet OSW oraz WCO to dwa współpracujące ze sobą programy, które służą do rozszerzania funkcjonalności programu Comarch ERP Optima o ergonomiczne funkcje magazynowe związane z inwentaryzacją, przyjęciem i wydaniem towarów za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych takich jak np. Argox PA-60, CipherLab CPT-9700 czy Motorola MC9200.
OSW - jest specjalnym serwerem terminali pracującym w systemie Windows komunikującym się bezpośrednio z systemem Comarch ERP Optima
WCO - Windows Collector Online - jest klientem działającym pod kontrolą systemu Windows CE na wybranym modelu kolektora
Podstawowe zalety:
 • inwentaryzacja również w trybie online
 • przyjęcie oraz wydanie towaru
 • sprawdzanie informacji o towarze oraz o jego stanie na magazynie
 • przesunięcia międzymagazynowe
Program posiada 2 tryby pracy:
Tryb wsadowy (batch)
 • w trybie tym są dostępne 3 niezależne bufory do których można skanować kody oraz wprowadzać ilości
 • program rozpoznaje kody “wagowe” i automatycznie rozbija je na kod towaru oraz ilość - opcję można włączyć w konfiguracji
 • w dowolnym momencie można się przełączyć pomiędzy 3 buforami
 • można usuwać ostatnio zeskanowane pozycje oraz czyścić zawartość całego wybranego bufora. Czyszczenie całego bufora zabezpiecza pin:1234567890, który należy wpisać w polu skanowanego kodu przed kliknięciem "Wyczyść"
 • zebrane dane można wysłać do komputera na ekranie "Transmisja do PC". W tym celu należy podłączyć kolektor do portu USB, wybrać numer bufora i wcisnąć przycisk "Wyślij/USB", a z programu magazynowego należy wywołać import za pomocą programu 232_read.exe
 • do kolektora można również załadować bazę towarową (jeśli system zewnętrzny na to pozwala) służącą do weryfikacji skanowanych towarów. Odpowiada za to program transmisyjny o nazwie dlookup.exe
Tryb online (wymagana sieć WiFi)
 • natychmiastowa obsługa dokumentów (WZ/PZ, RW/PW/PWP, RO, FPF), towarów i kontrahentów. Każda zmiana dokonana po stronie optimy niemal natychmiast jest odzwierciedlona na kolektorze. Na przykład po dodaniu kontrahenta, towaru czy dokumentu – możemy z tych nowych danych skorzystać na kolektorze. Z kolei każdy skan na kolektorze - wywołuje natychmiastowy zapis w Optimie
 • kolektor działa w ramach jednego z profili zdefiniowanych na dedykowanym serwerze OSW
 • użytkownik działa zawsze w kontekście wybranych w konfiguracji: operatora Optimy oraz magazynu. To oznacza, że respektowana jest większość uprawnień operatora zdefiniowana w Optimie
 • Podejmowanie do pracy istniejących dokumentów w buforze - zarówno w trybie kompletacji jak i skanowania "z wolnej ręki"
 • rozpoznawanie kodów “wagowych” i automatyczne rozbijanie na kod towaru oraz ilość
 • funkcja “sprawdzarki” – po zeskanowaniu kodu otrzymujemy dane o towarze wraz z ilościami w kontekście magazynu na którym pracujemy (opcja dostępna również podczas batchowego odczytu do “bufora” ale działa zawsze on-line)
 • możliwość czasowego zablokowania pola ilości (np. na wartość 15) i skanowanie tylko kodów – wtedy zamiast każdorazowego wpisywania ilości – kolektor automatycznie zrobi to za użytkownika. Przydaje się podczas skanowania jednorodnych opakowań zbiorczych lub pojedynczych sztuk
 • możliwość tworzenia nowego dokumentu z poziomu kolektora oraz jego zatwierdzania - np. po zakończonej kompletacji
 • inwentaryzacja z pomocniczymi arkuszami spisowymi (AIP)
 • obsługa przesunięć międzymagazynowych (MM)
 • możliwość dodawania wartości wybranego atrybutu na realizowany dokument
 • możliwy jest szybki wybór dokumentu do pracy poprzez zeskanowanie jego numeru z kodu kreskowego

JAWO-Projekt Sp. z o.o.
Al.Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112 B
02-797 Warszawa
+48 502 699 192
© JAWO-Projekt 1997-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone
REGON 146065578
NIP 9512355797
KRS 0000417868

Wróć do spisu treści